Op maandag, 3 juni 2024, organiseerden ABN AMRO en ERM alweer de zevende editie van The Future of Non-Financial Reporting, hét seminar over trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging. Sinds de vorige editie zijn er veel ontwikkelingen geweest in het landschap van duurzaamheidsrapportage. Na afloop van het seminar was iedereen weer volledig op de hoogte van deze veranderingen en gingen deelnemers naar huis met de benodigde handvatten om verdere stappen te zetten.

Plenaire programma

Opening door ABN AMRO

We heten je graag van harte welkom bij The Future of Non-Financial Reporting 2024! ABN AMRO houdt het openingswoord en nam het publiek kort mee in de geschiedenis van het seminar.

‘Ontwikkelingen van duurzaamheidsregelgeving in het grotere geheel’ door Joop Joost Hietbrink en Misha Elkerbout (Partners Corporate Sustainability & Climate Change bij ERM)

Waar komen we nou eigenlijk vandaan en hoe past duurzaamheidsregelgeving en-rapportage in het grotere plaatje? We namen in vogelvlucht de ontwikkelingen van de afgelopen jaren door en bekeken dit eens met een andere blik.

'De veranderende rol van finance' door Nick Roosendaal (Director Reporting Finance & Risk bij ABN AMRO)

Door de recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidswetgeving- en verslaggeving, verandert de rol van de finance-afdeling binnen organisaties. Naast de verantwoordelijkheid voor het verzamelen en rapporteren van financiële cijfers, is de finance-afdeling nu ook verantwoordelijk voor ESG cijfers. Dit brengt nieuwe werkzaamheden, uitdagingen en nieuwe vereiste kennis met zich mee.

‘Het oog houden op het einddoel van CSDDD’ door Dr. Michelle Westermann-Behaylo (Associate Professor of International Business bij Universiteit van Amsterdam) (Engelstalig)

Nu de eerste bedrijven in 2027 verplicht zijn om te voldoen aan CSDDD, moeten bedrijven inzicht verkrijgen in de eigen bedrijfsvoering en waardeketen om schade aan mens en milieu te verminderen en elimineren. Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op deze nieuwe wetgeving? Maar vooral ook: hoe vergeten we het einddoel niet en maken we er echt betekenisvolle impact mee?

Paneldiscussie ´Human rights & environmental due diligence in de praktijk’ geleid door Dr. Michelle Westermann-Behaylo met Akshaya Prabakar (Sustainability Program Manager bij TenneT) en Annemaren Kingma (Lead Duurzaam Inkopen bij NS) (Engelstalig)

Middels een paneldiscussie ging Michelle in gesprek met TenneT en NS om erachter te komen hoe due diligence eruitziet bij bedrijven in de praktijk. Zij vertelden welke acties zij ondernemen om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van mensenrechten en milieu.

Rondetafelgesprekken

Er is zó veel gebeurd dat we het dit jaar iets anders hebben gedaan dan de vorige edities. Na het plenaire programma deelden we de ruimte op in verschillende ronde tafels, waar er per tafel de nadruk werd gelegd op verschillende onderwerpen. Deze rondetafelgesprekken werden gefaciliteerd door experts op het thema van ERM en ABN AMRO.